شرکت برق و الکترونیک دراک

   دستگاه-ضبط-تحت-شبکه-NVR