شرکت برق و الکترونیک دراک
   فرم ارتباط با ما
نام و نام خانوادگی :
 
ایمیل :
   
شماره همراه :
موضوع :
 
   آدرس

دفتر مرکزی:

۰۷۱۳۶۳۰۱۴۶۷

فکس:

۰۷۱۳۶۳۰۱۴۶۷

واحد بازرگانی:

سرکار خانم رضایی: ۰۹۹۰۱۳۹۰۶۲۰

سرکار خانم دانیال: ۰۹۹۰۱۳۹۰۶۰۰

واحد فنی:

۰۹۱۷۶۱۶۲۰۲۵